Тенденциите в маркетинга и рекламата през 2021 година

Тенденциите в маркетинга и рекламата през 2021 година

Едва ли има някой, който ще отрече, че 2020 г. беше необичайна година. Годината, която тъкмо изпратихме принуди и хората, и бизнесите да се адаптират и пригодят към новите условия на работа и живот. Маркетингът и рекламата на бяха изключение. Но не само глобалната...