БАКБ: Многокомпонентна рекламна кампания и медиа планиране

БАКБ: Многокомпонентна рекламна кампания и медиа планиране

Кампания: “Кредити за модерно селско стопанство и европейски програми”
Клиент: Българо-американска кредитна банка
Период: 27.03.2017 – 06.06.2017

Видеоклип – Монтаж, сценарий, запис на глас от професионален актьор

Радио реклама – в радио мрежи с национално покритие

Медиа планиране и медиа купуване –  Дисплей реклама в 6 специализирани онлайн медии за земеделие и агробизнес.

Outdoor реклама – Рекламен билборд и брандиране на 32 пана, тип хоругви в градски условия

 

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *