fbpx

Политика за защита на личните данни

   Като отговорна компания за «АБ Комюникейшънс» ЕООД сигурността и защитата на  данните на нашите клиенти винаги са били винаги основен приоритет. От 25 май 2018г. за всички граждани на Европейския съюз влиза в сила новият регламент за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation). С цел инкорпориране на новите законови изисквания, екипът на «АБ Комюникейшънс» ЕООД актуализира своята Политика за защита на личните данни, като чрез извършените промени, тя напълно отговаря на новия европейски регламент.

Този уебсайт www.abcom.bg (“Уебсайт”) се притежава и управлява от «АБ Комюникейшънс» ЕООД . Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Политиката за защита на личните данни се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт.

Информация, която събираме

В случай, че сте избрали да изпратите запитване чрез нашия Уебсайт, се изисква да предоставите  лични данни:  име(на) и e-mail. Събраната информация се обработва от «АБ Комюникейшънс» ЕООД  с цел отговор на Ваши запитвания и осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти или потенциални такива.

При изпращане на кореспонденция до «АБ Комюникейшънс» ЕООД  включително имейли, запазваме получената информация.   Ние обработваме и информацията за използваното крайно електронно съобщително устройство и IP адрес при посещение на интернет страницата ни. Съхраняваме описаните данни с цел оценяване и подобряване на услугата, предоставяна на Клиента, както и с цел  разследване и предотвратяване на евентуални нарушения на условията за ползване.

В случай на абониране към нашия бюлетин, използваме два вида данни: имейл и име, чрез които успяваме да доставяме услугата до Вас.

С оглед изпълнение на законовите ни задължения, данни за даден клиент се съхраняват за период до 3 години, считано от първоначалното им предоставяне. След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако:

 • са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство, или при постъпила жалба от съответния потребител, която следва да бъде разгледана; или
 • упражнили сте правото си за ограничаване на обработването на личните Ви данни,

Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до съдържанието му.

Вашите права

Вие имате:

 1. право на свободно съгласие относно обработването на отнасящи се за Вас лични данни.
 2. право на достъп до Ви личните данни, които се обработват от дружеството;
 3. право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 4. право на изтриване на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.) – „право да бъдеш забравен“;
 5. право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 6. право на преносимост на данните – ако се обработват на основание съгласие или договор, съхраняват се в машиночитаем формат и е технически осъществимо;
 7. право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 8. правото да подадете жалба или сигнал до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и до съда, в случай че според Вас е нарушено законодателството за защита на личните данни. Инструкции за подаването на жалби са публикувани на уеб-сайта на КЗЛД: https://www.cpdp.bg

След 25.05.2018г. жалби могат да се подават и пред други надзорни органи на територията на Европейския съюз, съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.;

 1. право да не бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен.

В случай, че желаете достъп, коригиране или изтриване на Вашите лични данни, е необходимо да ни уведомите по удобен за Вас начин (имейл, факс, телефон или на място).

 

Политика за «бисквитки»

Използване на «бисквитки»

«Бисквитките» са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп, мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на «бисквитките» е да правят потребителя разпознаваем, когато той се връща отново на Уебсайта. Някои «бисквитки» имат и по-специфично приложение, например – могат да запаметят потребителското поведение на сайта и да улеснят потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират «бисквитките» можете да намерите в Интернет.

Как се използват «бисквитки» на този Уебсайт?

Ние използваме «бисквитки» предимно с цел улесняване ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация на потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез «бисквитките» на сайта на «АБ КОМЮНИКЕЙШЪНС» ЕООД не може да ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Регламента и Закона за защита на личните данни.

Как мога да управлявам използването на «бисквитки» от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на «бисквитки» от специално създадена за целата папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на «бисквитки», да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на «бисквитки» преди да инициирате посещение на abcom.bg. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“, може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето преживяване на него.