fbpx
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (PR) – част от ИМК – първа част

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (PR) – част от ИМК – първа част

Връзки с обществеността или PR, как е правилно да се каже? Ще изясним този въпрос, първо, за да избегнем негативната конотация на понятието ‚Пиар‘ (Връзки с обществеността), която битува в нашето общество, а после – за да е възможно на база на фактологията да ви...