fbpx

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (PR) – част от ИМК – втора част 

Отabcomm

На база на знанията, уменията и опита, които сме натрупали за повече от едно десетилетие, в  AB Communications залагаме първо и преди всичко на следните три  опорни за работата ни вярвания:

За целта, тук накратко (без претенция за изчерпателност) ще отличим какво е Реклама и какво PR:
  1. PR осигурява комуникативна свързаност на вашата компания с вашата целева група, но и с част от обществеността, т.е. тази комуникация е публична
  2. И ако Рекламата представлява еднопосочен комуникационен акт (от компанията към потребителя, то PR олицетворява двупосочния аспект на комуникацията. Рекламата е монологична! PR-ът – диалогичен!
  3. В Рекламата измерваме резултатите статистически, отчитайки точни и измерими количествени и качествени показатели на достигнатата аудитория. PR мери ‚резултаттите си‘ си субективно и относително. Резултатът на PR е общесвеното мнение, а то не е фиксирана, а напротив – променяща се величина с динамична крива, чието схематично визуализиране не се чертае нито с прави линии, нито само с възходящи.
  4. Рекламата работи относително бързо и много дефинирано целево. Тя промотира конкретен продукт, подбужда към покупка, обещава ‚сбъднати очаквания‘ и ‚материализира очаквания‘. PR работи бавно, с надграждане, нужно е постоянство и последователсност; гради публичен имижд и ‚промотира‘ kомпанията, нейните ценности, визия, мисия, цели!

В условия, обаче, на нарастваща информационна наситеност през последните две десетилетия, която понастоящем вече буквално стана прекомерна, ‚вашият потребител‘ се чувства затрупан от информация, рекламни послания го подтикват към покупка, съвременни маркетингови инструменти анализират неговите потребности и потребителското му поведение. Намиращи се в условия на инфодемия, ние сме облъчени от безброй информационни послания с непроверена или целенасочено подменена (в някаква или пълна степен) фактологичина вярност. Съвременният потребител е заблуждаван (волно или неволно), таргетиран от множество компании (като потенциален клиент), дори – манипулиран не по-малко от преди. Напротив – в изкуството на манипулацията ефективността нараства не само поради завишената компетенция на специалистите (които знаят как да го правят), но и поради нарастващите технологични възможности за достигане на информационните послания за все по-кратко време до все по-голям брой хора.


автор  Кремена Дачова

други материали по темата:   

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (PR) – част от Интегрираните Маркетингови Комуникации -1ва част

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (PR) – част от Интегрираните Маркетингови Комуникации – 3та част 

Бъдете информирани – още за нас, можете да видите в  страницата ни

Още проекти

AGM Global Vision – канави и кутии

AGM Global Vision – канави и кутии

Клиент: AGM Global Vision Дейност: Изработка и доставка на рекламни материали Артикули: Канави опънати на рамка и картотени кутии по индивидуален дизайн      ...

AGM Global Vision – рекламни материали

AGM Global Vision – рекламни материали

Клиент: AGM Global Vision Дейност: Изработка и доставка на рекламни материали Артикули: Тениски с якичка, поларени елеци, флаш памет тип карта, визитки

Заявете консултация

1 + 2 =