fbpx
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (PR) – част от ИМК – трета част

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (PR) – част от ИМК – трета част

В първата част на материла ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (PR) – част от Интегрираните Маркетингови Комуникации (ИМК) разгледахме въпроса какво е Връзки с обществеността или PR, как е правилно да се каже, уточнихме какво разбираме ние, коагато говорим за PR. Във ВРЪЗКИ С...
Социални медии – как да отключим потенциала им?

Социални медии – как да отключим потенциала им?

Живеем в дигитална ера, в която социалните платформи са се превърнали в мощен инструмент за популяризиране на брандовете и взаимодействие с целевите аудитории. Като водеща маркетингова агенция, разбираме значението на използването на социални медии за популяризиране...
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (PR) – част от ИМК – първа част

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА (PR) – част от ИМК – първа част

Връзки с обществеността или PR, как е правилно да се каже? Ще изясним този въпрос, първо, за да избегнем негативната конотация на понятието ‚Пиар‘ (Връзки с обществеността), която битува в нашето общество, а после – за да е възможно на база на фактологията да ви...