fbpx

СПЕЦИФИКИ НА КОМУНИКАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА – четвърта част

Отabcomm

ЛИДЕРСТВО В УСЛОВИЯ НА КРИЗА

Няма лидер, който да може да постигне целите си без екип и няма екип, който да работи ефективно без лидер, темата за ЛИДЕРСТВОТО В УСЛОВИЯ НА КРИЗА става изключително значима за бизнеса, институциите, дори политиката.

Основният капитал на всяка компания винаги е бил, но днес повече от всякога са хората, които работят за нея. Значимостта на тази констатация нараства като се вземе предвид динамиката на пазара на труда. Бързият технологичен напредък и промените, които произтичат от него влияят интензивно в бизнес план, затова:

  • ако до скоро в направление Човешки ресурси, фокусът на компаниите беше привличането на нови – качествено образовани и с необходимия опит служители,
  • то днешните обстоятелства, определящи пазара на труда, актуализират все повече
  • теми като: онбординг, мотивация и задържане на новоназначените служители, обучение и развитие и емоционален мениджмънт.

В обобщен план може да се резюмира, че първостепенна грижа на мениджърите вече следва да е благосъстоянието на служителите.

Служителите – първи и базисен по отношение на репутацията на всяка компания стейкхолдър

По-високите заплати вече не са достатъчен стимул за служителите. Нараства актуалността на други фактори, формиращи мотивацията на персонала:

  • емоционална ангажираност на служителите,
  • припознаване на ценностите на компанията като свои,
  • приятелска и позитивна работна среда,
  • социална ангажираност на компанията,
  • възможност за работа от дистанция (home office, дигитални номади).

Описаните характеристики на пазара на труда, актуализират темата за избора между

Лидерство ориентирано към резултати и Лидерство, ориентирано към взаимоотношения

Без да навлизаме в детайли в тази посока само ще обозначим нашето становище по темата, давайки превес на лидерските умения с акцент върху изграждането на отношения.

В допълннеие на този кратък анализ на темата не можем да не обърнем внимание на другите типични заинтересовани страни, които имат пряк интерес в дадена компания и могат да повлияят стабилността и публичния имидж на една компания. Това са всички: инвеститори, клиенти, доставчици, общности, институционални и/ или търговски асоциации. Те следва да са втория важен фокус на лидерството в съвременен вариант.

Възприемането на кризата в цялост (като рефлексия в личен и междуличностен план) е в пряка свързаност със субективното Усещане за благополучие. За правилното разбиране на тази причинно –следствена обусловеност се доверяваме на модела на С. Кови за спешно и важно  и изходящи от него друг модел на Кови, който разглежда понятията „кръг на загрижеността“ и „кръг на влияние”.

За лидерството в условия на криза, AB Communications отделя специфично внимание при изграждане на цялостна комуникационна стратегия за кризисен ПР.

Бъдете информирани – още за нас, можете да видите в  страницата ни

Заявете БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ по темата.

Актуална информация за обновените ни PR услуги, можете да намерите на:

автор: Кремена Дачова


други материали по темата:

СПЕЦИФИКИ НА КОМУНИКАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА – 1ва част

СПЕЦИФИКИ НА КОМУНИКАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА – 2ра част

СПЕЦИФИКИ НА КОМУНИКАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА – 3та част

Още проекти

AGM Global Vision – канави и кутии

AGM Global Vision – канави и кутии

Клиент: AGM Global Vision Дейност: Изработка и доставка на рекламни материали Артикули: Канави опънати на рамка и картотени кутии по индивидуален дизайн      ...

AGM Global Vision – рекламни материали

AGM Global Vision – рекламни материали

Клиент: AGM Global Vision Дейност: Изработка и доставка на рекламни материали Артикули: Тениски с якичка, поларени елеци, флаш памет тип карта, визитки

Заявете консултация

3 + 10 =