fbpx

СПЕЦИФИКИ НА КОМУНИКАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА – първа част

Отabcomm

 

      Факторът СПЕШНО и ВАЖНО

       – Първият и основен фактор, който формира облика на комуникацията по време на криза.

Значимостта на процесите, динамиката на промените, невъзможността за прогнозиране, в контекста на липсата на време за анализ и осмисляне на случващото се, правят задължителни две основни гледни точки в комуникацията – СПЕШНО И ВАЖНО.  

Комуникирането на случващото се не търпеше отлагане и в този смисъл беше спешно, а значимостта на темите, техният обхват и високата степен на риск за живота, здравето и въобще – благоденствието засили до максимална степен важността на анализа на данните, извеждането на обобщения и заключения, споделянето на информационните послания по правилния начин, така че да се сведе до минимум риска от ескалация на напрежението.

В бизнес план това постави акцент върху личностното умение за работа в условия на ‘спешно и важно’ (т.е. – под стрес), както и умението за мащабно мислене и визия за процесите в обществото. За да обясним същината на фактора ВРЕМЕ и ВАЖНОСТ, ще се позовем на модела на С. Кови за

Четирите квадранта, съгласно критериите важност и време
  •  Всичко, което е ‘спешно и важно’, С. Кови позиционира в първи квадрант.
  • Във втори квадрант стои това, което е ‘неспешно, но е важно’.
  • Спешните неща с по-ниска степен на важност, той позиционира в трети квадрант, а
  • тези, които не са спешни и можем да квалифицираме като неважни – в четвърти квадрант.

Фокусът на тази статия е квадрант 1 –‘спешно и важно’, защото действителността, в която живяхме в периода 2020 -2022г. неизбежно поставяше всеки от нас в принуда да е ангажиран със спешни и важни въпроси.

Обичайно разбирането за този квадрант се асоциира с трудност, грижа, изпитание, криза. Тези понятия, се разбират като кратки, но  интензивни. Независимо от желанията и досегашните намерения и то дори при отсъствието на възможност, събития от такъв тип изискват от нас да им бъде даден първи и неотложен приоритет. Действията са в условия на стрес. Рискът от допускане на грешки и несправяне е реален и значим.

        Квадрант I има специфична отличителност – пребиваването в него генерира последващи подобни ситуации, поставящи ни отново в същия квадрант, т.е. извън кръгa ни на влияние. Такъв тип събития завладяват напълно ежедневието ни, преживяват се със стрес, водят до изтощение. Възможно е влизане в една непрекъсната спирала от последващи събития изискващия същият тип – спешна и важна – реакция.

В този аспект се подчертава важността на уменията по целеполагане, планиране на задачите, управление на екипи и делегиране на отговорности. Нараства значимостта на Управлението на риска. В цялост процесите за Управление на промяната в бизнес план илизат на преден план. Да се планира цялостна стратегия за кризисен ПР стана по-важно от всякога.

автор: Кремена Дачова

Бъдете информирани – още за нас, можете да видите в  страницата ни

други материали по темата:

СПЕЦИФИКИ НА КОМУНИКАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА – 2ра част

СПЕЦИФИКИ НА КОМУНИКАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА – 3та част

СПЕЦИФИКИ НА КОМУНИКАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА – 4та част


Заявете БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ по темата.

Актуална информация за обновените ни PR услуги, можете да намерите на:

 

Още проекти

AGM Global Vision – канави и кутии

AGM Global Vision – канави и кутии

Клиент: AGM Global Vision Дейност: Изработка и доставка на рекламни материали Артикули: Канави опънати на рамка и картотени кутии по индивидуален дизайн      ...

AGM Global Vision – рекламни материали

AGM Global Vision – рекламни материали

Клиент: AGM Global Vision Дейност: Изработка и доставка на рекламни материали Артикули: Тениски с якичка, поларени елеци, флаш памет тип карта, визитки

Заявете консултация

13 + 12 =